Státní nebo soukromá? Jak vybrat školku.

Zápisy do školek budou v květnu. Nyní je vhodný čas promyslet, co je pro mé dítě a pro mne, jakožto rodiče, nejlepší variantou. Co očekávám od předškolního vzdělávání? Jak daleko by školka měla být? Kolik mohu za školku platit? Chci dítě vůbec do školky dát? Státní školka nebo soukromá? Co mi dává smysl? Jak to má můj partner?


Jakou školku vybrat? Máte pocit, že státní školky jsou zkostnatělé instituce, kde se stále vzdělává zastaralými metodami a 28 dětí odříkává nadrilované básničky? Nemusí to tak být. Ve státním školství je mnoho inspirativních učitelů, kteří se nebojí inovovat a hledají cesty, jak uskutečňovat moderní individualizované vzdělávání. Myslíte, že soukromé školky jsou lepší, protože jsou drahé a lépe zaplatí učitele? Ne nutně. Platy učitelů bývají vyšší ve státních MŠ. Soukromé školky jsou také často v zajetí tzv. "proklientského přístupu", kdy mají pocit, že by měly platícím klientům (tj. rodičům) vyhovět. Jistě, diskuze a spolupráce s rodinou je velmi důležitá. Ale co když přání rodiče není ve skutečnosti v zájmu dítěte? Klientem je ve skutečnosti dítě. Není neobvyklé, že platící rodiče považují učitele za "sluhy". Je dobré seznámit se s klimatem té které školky. 

Je výhodou větší počet učitelů v soukromých MŠ? Na první pohled ano. Jenže pak máte 2 učitele a možná ještě 1 asistenta na skupinu 15 dětí. A děti jsou přetíženy pozorností dospělých, kteří jim neustále nabízí zábavný program. Za chvíli nevědí "co by" a na výzvy k činnosti reagují pohrdavým: "Pche! Nechci!" Zcela běžně část dětí chybí, takže se nám poměr ještě zhorší, v soukromé školce klidně potkáte 3 dospělé na 8 dětí...  

Je 24 dětí ve třídě moc? Ne! Děti potřebují dostatek vrstevníků na hraní a plný počet se ve třídě sejde cca 3 dny v roce. Když je s dětmi méně dospělých, děti musí víc "fungovat" a podvědomě to cítí a opravdu fungují. Jsou samostatnější, zodpovědnější a ohleduplnější. Pokud učitel dobře pracuje s připraveným prostředím, může i tak vést efektivně individualizovanou výuku.

Jakou tedy vybrat školku? Seznamte se s prezentací školky na webu, ptejte se známých, hledejte recenze na webu. Přečtěte si dokumenty, na nich školka staví svou činnost. Pracují v MŠ kvalifikovaní učitelé? Pravidelně se vzdělávají? Pokud školka nabízí nějakou alternativu (např. moderní Montessori), má nějaké Montessori odborníky, nebo jen používá slovo Montessori jako reklamní lákadlo a ve skutečnosti o něm učitelé moc nevědí? Ptejte se. A pokud nedostanete odpověď, ptejte se jinde...Velmi cenné jsou návštěvy v MŠ. 

Je lepší školka sportovní nebo výtvarná? Existují školky nejrůznějších zaměření, ale v předškolním věku je nejzásadnější, aby rozvoj byl maximálně všestranný. V rovnováze by měla být nabídka činností sportovních, uměleckých, jazykových a předmatematických... Nikdo neví, co bude dítě chtít dělat jako dospělé. Je nutné poskytnout mu co nejširší základ. I závazné dokumenty pro předškolní vzdělávání stanovují, že vzdělávání musí být komplexní. Zdá se, že z tohoto pohledu jsou nejlepší školky, které otevřeně uvádějí, že jim jde právě o všestrannost.   

Je nejlepší školka vedle domu? Může to tak být. Je opravdu blízko a dítě je ve svém prostředí. Má kamarády kousek. Nemusí trávit mnoho času přejížděním v autě. A to nejdůležitější do života beztak dostalo doma v rodině. Dojíždět do "školky snů" s nejlepším programem na světě po dobu 3-4 let zabere spoustu času. Je třeba tuto možnost dobře zvážit. Případně se přestěhovat. 

Školka, kde se odpočívá, mívá klidnější a láskyplnější kolektiv, je tam větší pohoda a děti nejsou přetížené, bývají ohleduplnější. I předškoláci by měli ve školce odpočívat. Věřte nebo ne, skoro každý den usne i nějaký předškolák! Odpočinek po obědě je závaznou součástí dne pro všechny MŠ. Je smutné, že v některých školkách v této době předškoláci dělají psychicky nejnáročnější část dne - předškolní přípravu.    

Ať má školka jakýkoli program, stejně nejvíc záleží na konkrétní učitelce, která s dítětem bude ve třídě. A na ředitelce, zda stojí pevně za vizí lepšího vzdělávání. A na tom, jak vy se tam cítíte. 

Vzdělávání ve školce by mělo probíhat individualizovaně, podle momentálních potřeb a možností dítěte. Ale nejde o to, aby se vše točilo kolem dítěte. Jde o to dítě úspěšně zapojit do skupiny dětí, aby se v ní mohlo rozvíjet ve svobodnou, odpovědnou bytost a osvojit si základy důležité pro život. Jde o jeho socializaci. 

Mateřské školy existují, aby pomáhaly rodině ve výchově a vzdělávání dítěte. Měly by být bezpečným připraveným prostředím. Učitelé by měli být průvodci dětí na cestě objevování světa a průvodci rodičů na cestě rodičovstvím. 

Ať už se rozhodnete jakkoli, nejdůležitější je říct si: "Tak, tuhle školku jsme si vybral. Bude to dobré. Téhle učitelce důvěřuju!" A opravdu jí věřte. To je nejlepší recept, aby dítěti ve školce bylo dobře. 

Daniela Šimonová, 21.1.2021


 


  

 

Komentáře